Designhjälp för din blogg

Ladda in fler inlägg när man scrollar (Infinite Scroll)

Kategori: Inläggsidan

Visas bara några styckna inlägg på din blogg? Så här gör du om du vill att fler inlägg ska laddas in då man scrollar till botten av bloggen.

1.
 Gå in i din HTLM-mall (Kugghjulet -> Design -> Dator -> Redigera HTML -> Startsida


2. Lägg till följande kod precis före </head>

<script type="text/javascript" src="/static/api.js"></script>


3. Precis efter <div id="content"> lägger du till:

 {% block entry_loop %}
 {% for entry in entries %}

4. Efter: <!--### loop AD do not remove or move ###-->

ska det stå:

 {% endfor %}
 {% endblock entry_loop %}

 

5. Precis innan </body> klistrar du in följande:

{% if page in ["index","archive","category"] and last_ts and page %}
<script>
if(typeof(bindContentLoader) == 'function') {

  bindContentLoader('{{ page }}',$('#content'),{{ last_ts }}, function(){
  });
</script>

{% endif %}

 

6. Spara


Ändra antalet inlägg på förstasidan

Kategori: Inläggsidan
1. Gå in i din HTLM-mall (Kugghjulet -> Design -> Redigera HTML (Startsida))

2. Leta upp  {% endblock entry_loop %} kopiera den texten och ta därefter bort den.
2. Klistra in det du kopiera precis under {% block entry_loop %} som bilden nedanför visar:

 

 3. Nu tar du bort raden under, ta alltså bort {% for entry in entries %}

Skriv på samma plats istället  {% for entry in entries[:10] %}

Här väljer du hur många inlägg som ska visas på framsidan av din blogg. Ändra antalet genom att ändra på 10.5. Spara!
 Ändra datumsformat på inlägg

Kategori: Inläggsidan
När man idag puclicerar ett inlägg så står datumet och tiden då inlägget publicerades såhär: 2013-09-10 13:58:22

Om man vill ha datumet och tiden i något annat format kommer här lite förslag på olika format man kan använda sig av!

  
Version 1: 10 September 2013, 13:58

Kod:
{% set swedish_months = ["Januari", "Februari", "Mars", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "Augusti", "September", "Oktober", "November", "December"] %}
 
{{ entry.date_time.strftime("%d ") ~ swedish_months[entry.date_time.month-1] ~ entry.date_time.strftime(" %Y, %H:%M") }}
Version 2: 10/9 2013


Kod:

{{ entry.date_time.strftime("%d/%m %Y") }}Version 3: 10/09 2013 13:58 

Kod:
{{ entry.date_time.strftime("%d/%m %Y" " %H:%M") }}

 

Såhär lägger du in den ny koden:

1.
Kopiera den koden du vill ha ovan.

2. Gå in i din kodmall.

3. Leta upp och ta bort {{ entry.date }} {{ entry.time }}.

4. 
Klistra in den nya koden på samma ställe som  {{ entry.date }} {{ entry.time }} stod på.


Hos blogghjalparn.blogg.se finner du textguider om HTML & CSS. Guiderna riktar sig till bloggare som vill ha hjälp med sin bloggdesign. Man kan själv läsa sig till hur man ska göra eller så kan man beställa sin egna design alternativt köpa en redan färdig design.

Copyright © 2017 Blogghjälparn

BLOGGHJÄLPARN


Senaste inläggen

Portaler & Listor
Webbdesign